Arama

Yönetim

Yönetim 

 

Müdür

Dr. Öğretim Üyesi  Hasan KAZAK

 

Dr. Hasan KAZAK; 1973 Konya doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini Konya ilinde tamamlamıştır.

1994 yılında Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü’nden derece ile mezun olmuş, 15 yılı üst düzey

yöneticilik olmak üzere özel sektörde 25 yıl görev yapmıştır.

Ağırlıkla hızlı tüketim ürün grupları ve perakende sektörü olmak üzere yoğun bir tempo ile geçen

25 yılın ardından tecrübelerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla, 2018 yılında akademik hayata

geçmiştir. 2020 Haziran ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne geçen Kazak, halen Uygulamalı

Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev

yapmaktadır. Akademik çalışmalarını Finans ve İslami Finans alanında yürüten Kazak; Finansal

Yönetim, Mali Tablolar Analizi, Sermaye Piyasaları ve Kurumları, Bankacılık, İslami Finansal

Yönetim gibi alanlarda ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermektedir. Ayrıca

yayınlanmış İslami finansal yönetim alanında 6 (altı) kitabı ve onlarca uluslararası hakemli makale

yayını ve sempozyum bildirisi bulunmaktadır. Daha önce üniversite bünyesinde rektör

danışmanlığı ve NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi başmüdürlüğü görevlerinde bulunan Kazak şu an

aktif olarak NEÜ Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TİBAM)

yönetim kurulu üyeliği ve NEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM)

müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

Dr. Kazak evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak CERAN