Arama

Hakkımızda

Konya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM) 08 Aralık 2011 tarih ve 28136 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur. Üniversitenin adının değişmesi nedeniyle 11 Haziran 2012 tarih ve 28320 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle Merkezin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM) olarak değiştirilmiştir. KONSEM esas itibariyle Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin mevcut ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet vermek için kurulmuştur.

Misyonumuz

Misyonumuz,  Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek; üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak; ömür boyu eğitim bilincini yaygınlaştırmak; her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek; ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek.